حلم زبدة ماجستير  / Ustam Butter Dreams

Tereyağın ikamesi bir üründür. Her türlü hamur işinde tereyağ yerine kullanabilir ve aynı mükemmel sonuçları elde edebilirsiniz. Bitkisel bazlı tereyağ olarak adlandırabileceğimiz ürün, kolestrol içermediği için sağlıklıdır.

Ustam Butter Dreams
Produced especially for pastry cooking, Ustam Butter Dreams is a butter-flavoured margarine used in baking cakes and savoury and sweet cookies. This multi-purposed product gives perfect results in baking spongy pastries. It is noted for its incomparable excellence in the rise it gives doughs, cakes, and pastries. By virtue of its special formula pastries stay fresh for a longer time and compared to traditional pastry recipes lesser oil is used to reach delightful results.