Mısır Nişastası,  / Corn starch -,.نشا الذرة

Mısır nişastası, corn starch 25kg.