2017-10-09
1979

1980 yılında adi ortaklık olarak Diyarbakır'da, Ömer Öner Ülgen ve Haluk Arığ tarafından...